Waar kan ik in Den Hoorn op Texel wandelen?

Rond Den Hoorn heb je een aantal wandelroutes. De routes starten allemaal op het dorpsplein. Daar vind je ook een grote overzichtskaart van alle routes. Elke wandeling vertelt een verhaal over het dorp, de bewoners en hun geschiedenis en over het landschap en de natuur in het bijzondere Zuiden van Texel.


Route Wambinge (7 km)
Deze route Noordwaarts van het dorp volgt het gebied van de vroegere zeegeul inham van Ente, de voormalige beek Kerke Ee en het dorpje Wambinghe, dat ontstond in 100 na Chr. en rond 1650 weer van de kaart verdween. Een klein deel van de route is in het broedseizoen gesloten. De route komt ook langs de schapenboet van Lap, die je van binnen kunt bezichtigen en die als informatie- en rustpunt is ingericht.

Route Skeep en Lantskap (8,5 km)
Deze route ten oosten van het dorp volgt het spoor van oude dijken, dijkjes en dijkdoorbraken. Je loopt langs de rand van de Prins Hendrikpolder, die in 1849 werd ingepolderd, over de dijk en via een trekpontje naar kaasboerderij Wezenspyk en door naar schapenboerderij Texel, waar je lammetjes kunt knuffelen. Terug kom je langs bezoekboerderij Novalishoeve.

Route Polderpad (5,5 km)
Voor deze wandeling vertrek je vanaf het pleintje bij de Spar via Diek in oostelijke richting. Je passeert bezoekboerdeij Novalishoeve, loopt via het kronkelige weggetje De Grie naar de oude dijk en langs de herstelde havensluis en de voormalige haven. Je passeert de Rommelwèèl en het voormalige dorpje Den Horn (met één o), dat in 1398 door Friese zeerovers werd verwoest, waarna iets noordelijker het huidige Den Hoorn ontstond. Via de Mokweg loop je weer terug naar het dorp.

Route Neeltjesnol (6 km)
Dit wandelpad voert vanuit het dorp in zuidwaartse richting, door de duinen en langs camping Loodsmansduin naar de Mokbaai. Vanaf Neeltjesnol heb je prachtig zicht op de vogelrijke Mokbaai. Over het ontstaan van de naam Neeltjesnol doen verschillende verhalen de ronde. Was Neeltje een van de vrouwen die op het hoge duin op de uitkijk stond, wachtend op de terugkomst van haar zeevarende man of zoon? En gaf zij haar naam om de een of andere reden aan dit duin? Er gaat een mooi, maar onwaarschijnlijk verhaal over een Texelse boer die wilde dat zijn dochter trouwde met een rijke boerenzoon. Zij had een andere man op het oog en weigerde koppig. Haar oude vader, onwrikbaar als Neeltje zelf, bracht haar op een kwade avond naar de heks, die woonde in een zandheuvel. Hij liet Neeltje in de duinen achter en niemand hoorde ooit nog iets van haar. De zandheuvel zou sindsdien Neeltjes Nol heten. Via het boerenland ten zuiden van Den Hoorn loop je weer terug naar het dorp.


Andere vragen rondom wandelen

Waar zijn de wandelknooppunten op Texel?

Waar kan ik lange afstanden wandelen op Texel?

Hoe kan ik wandelen vanaf de boot Texel?

Waar kan ik in de Sluftervallei wandelen?

Waar kan ik de wandeling van Natuurmonumenten op Texel maken?

Waar kan ik vlakbij de vuurtoren van Texel wandelen?

Heb je al een hotel?

[booking_product_helper shortname=”vhht booking hotels”]